RSS
Zoeken

Scholen buiten De Stelp-plannen

Geplaatst op: 27 augustus 2018 - Categorie: School & Vereniging

BALLUM – De basisscholen van Hollum worden voorlopig niet geïntegreerd in de plannen rond De Stelp. Het zorgcentrum wordt de komende jaren verplaatst van de Hidde Dirk Katstraat naar de Oranjeweg. Daar gaat het tegen het gebouw van sociaal cultureel werk aan schurken. In Ons Hol zijn activiteiten voor kinderen en volwassenen en de kinderopvang en peuterspeelzaal zijn er in gevestigd. Verplaatsing en nieuwbouw zou een kans zijn om het nog multifunctioneler aan te pakken en ook de basisscholen er bij te betrekken. In Hollum zijn twee basisscholen, de openbare De Schakel aan de Schoolstraat en de school op christelijke grondslag Koningin Wilhelmina aan de Yme Duneweg.

Irma Marinus (PvdA) stelt er tijdens de raadscommissievergadering een vraag over aan het collegelid met onderwijs in de portefeuille. Praat de werkgroep Integraal Kindcentrum/ Brede School, waar onderwijs en sociaal cultureel werk zitting in hebben, mee in de werkgroep die zich buigt over De Stelp, wil Marinus weten. In het proces rond de nieuwbouw nemen diverse geledingen uit het zorg-veld deel aan sessies over de ontwikkelingen van het gebied aan de Oranjeweg. Tot op heden zit het onderwijs daar niet bij aan tafel.

Burgemeester Gerard van Klaveren is de eerst verantwoordelijke voor onderwijs en wethouder Ellen Bruins Slot is de tweede verantwoordelijke. Zij beantwoordt de vraag van Marinus en komt tot de slotsom dat de twee stromen, de ontwikkelingen rond De Stelp en de ontwikkelingen rond de scholen, niet synchroon lopen. Wat De Stelp betreft wil het college de vaart in het proces houden. Bruins Slot wil voorkomen dat de scholen het proces van De Stelp gaan vertragen. Integratie van de scholen in dit nieuwe gebouw noemt zij ‘een onzekere factor’. Het college wil doorgaan. Als de besturen van de scholen wat willen dan kunnen ze zelf initiatief nemen en zich melden bij de gemeente.

Relevante dossiers: Zorg op Ameland
Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?