RSS
Zoeken

Coop Ameland blijft staan waar die staat

Geplaatst op: 05 juni 2018 - Categorie: Gemeente & Politiek

De opties

BALLUM – Het lijkt eropuit te draaien dat de Coop Supermarkt in Hollum blijft staan waar die staat. Het college van burgemeester en wethouders had voor de gemeenteraadsverkiezingen al besloten tot het uitvoeren van een locatie-onderzoek. Dat is inmiddels gedaan en daarin komt de huidige locatie als beste uit de bus. De locatiestudie geeft daarbij aan dat de vier huisjes aan De Hagen gesloopt moeten worden om ruimte te maken voor meer parkeerplaatsen. Als Bakker dan nog het terrein achter de supermarkt aankoopt kan ook de bevoorrading gestroomlijnd worden.

Het locatie-onderzoek stond op de raadscommissieagenda van maandagavond, maar de raadsleden behandelden het onderwerp niet. Het is teruggegeven aan het college op voorspraak van Irma Marinus (PvdA). Het had helemaal niet op de agenda van de raadscommissievergadering moeten komen, stelt het raadslid. Het is de bevoegdheid van het college. In de loop van het proces, dat al jaren duurt heeft de gemeenteraad zich diverse malen en intensief bemoeid met wat tot een ‘kwestie’ is uitgegroeid. Supermarkteigenaar Douwe Bakker is al jaren bezig met plannen voor zijn winkel. Toen hij in 2010 ontdekte dat de vier gemeentehuisjes hun achtertuintje voor een deel op zijn grond hebben liggen, maakte hij er werk van om dat stuk terug te krijgen. Liefst nog had hij meer parkeerplaatsen en zo kwamen gemeente en Bakker om tafel voor overleg. De vier huisjes zouden sneuvelen ten faveure van parkeervakken, maar op het laatste moment ketste de zaak. De raad ging er toch niet mee akkoord. Dat was voorjaar 2017 en Ameland is inmiddels een bestuurscrisis, plannen om de supermarkt te verhuizen naar het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg, verkiezingen en een nieuw college verder.

In het coalitieakkoord staat over het vermeende afbreken van de huisjes aan De Hagen: “Voor de coalitiepartners staan alle opties weer open om met de eigenaar van de supermarkt te komen tot een oplossing.” Het locatie-onderzoek geeft een voorzet.

De locatie die zijn onderzocht zijn:
1. De huidige. Als er meer parkeerplaatsen worden aangelegd en de bevoorrading meer ruimte krijgt, is dit de beste plek. Douwe Bakker wil er ook graag blijven zitten.
2. Parkeerterrein Jan Jacobsweg. Voor dit plan is te weinig draagvlak en een supermarkt past eigenlijk niet goed bij de bebouwing aldaar.
3. Oranjeweg, voetbalveld. Een prima plek, misschien nog wel beter dan de O.P. Lapstraat, maar er zijn al andere plannen voor de locatie.
4. Oranjeweg, land van Blokker. Komt niet in aanmerking, want de grond is niet te koop.
5. Oranjeweg, land van Karel de Boer. Komt niet in aanmerking, want ook deze lap is niet te koop.
6. Trapweg. Deze locatie wordt hem niet, want ook dit stuk zit niet in de verkoop.
7. Oude melkfabriek. Dit had een aardige locatie kunnen zijn, maar het lijkt inmiddels zo goed als zeker verkocht te zijn.
8. Verbindingsweg. Veel plussen voor deze locatie, ware het niet dat de verkoopprijs extreem hoog is.
9. Bosweg. Leuke locatie, maar het is helemaal niet bekend of Ulbe en Anneke Visser-Ruygh hun grond wel willen verkopen.

hieronder het locatie-onderzoek dat PA al op 8 maart 2018 deed

Naar nieuwsoverzicht
Ads door PA
Gesponsorde links:
Hier adverteren?